top of page

Anbefalt litteratur

Innholdet i kurset er basert på vitenskapelige dokumenterte metoder og hva vi har praktisk god erfaring med. Nedenfor finner du tips til forskere og en oversikt over noen av deres publikasjoner.

Professor dr. philos Tore Stiles ved NTNU Psykologisk Institutt. Tore er professor i klinisk psykologi ved NTNU og Universitetet i Oslo. Han er sammen med Olympiatoppens leder i Sør-Trøndelag, Frode Moen, faglig ansvarlig for en 2- årig videre- og etterutdanning i mental trening i regi av NTNU. Tore er grunnlegger av Coperio som er et privat helseforetak som også driver med mental trening og innovasjon.

 

Noen av hans publikasjoner er:

Moen, Frode; Myhre, Kenneth; Stiles, Tore Charles. (2017) An exploration about how Passion, Perceived performance, Stress and Worries uniquely influence Athlete Burnout. Journal of Physical Education and Sports Management.

Kallestad, Håvard; Jacobsen, Henrik Børsting; Landrø, Nils Inge; Borchgrevink, Petter Chr.; Stiles, Tore C. (2015) The role of insomnia in the treatment of chronic fatigue. Journal of Psychosomatic Research. vol. 78 (5).

Dr Mark Nesti ved Liverpool John Moores University. Han er spesialist i anvendt idrettspsykologi, spesielt knyttet til profesjonell sport. Hans forskning og vitenskapelig arbeid fokuserer på eksistensiell psykologi og topp ytelse i sport.

 

Noen av hans publikasjoner er:

Ronkainen NJ, Nesti MS. 2015. An existential approach to sport psychology: Theory and applied practice International Journal of Sport and Exercise Psychology

Ronkainen NJ, Tikkanen O, Littlewood M, Nesti MS. 2015. An existential perspective on meaning, spirituality and authenticity in athletic careers Qualitiative Research in Sport, Exercise and Health, 7 :253-270 

Cowen AP, Nesti MS, Cheetham M. 2014. The Psychology of Dynamic Balance and Peak Performance in Sport: Correction Theory QUEST, 66 :421-432

Førsteamanuensis Tynke Toering ved Norges Idrettshøgskole. Hun har en forskerstilling som er delt mellom Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett og Seksjon for coaching og psykologi ved NIH.

 

Noen av hennes publikasjoner er:

 

Hofseth, Erik; Toering, Tryntsje Tsjitske; Jordet, Geir. Shame Proneness, Guilt Proneness, Behavioral Self-Handicapping, and Skill Level: A Mediational Analysis. Journal of Applied Sport Psychology 2015 ;Volum 27.(3) s. 359-370.NIH 

 

Toering, Tryntsje Tsjitske; Jordet, Geir. Self-Control in Professional Soccer Players. Journal of Applied Sport Psychology 2015 ;Volum 27.(3) s. 335-350. NIH.

Haugaasen, Mathias; Toering, Tryntsje Tsjitske; Jordet, Geir. From childhood to senior professional football: A multi-level approach to elite youth football players' engagement in football-specific activities. Psychology of Sport And Exercise 2014 ;Volum 15.(4) s. 336-344. NIH. 

tore_stiles_photo-bjørn_christiansen.jpg
spsmnest.jpg
download.jpg
bottom of page