top of page

Avspenning

Avspenning er essensielt både for restitusjon og for å fylle på energitanken. 

I kurset kan du lære om hvordan Anders Snortheimsmoen har brukt time-out, sonetenkning og debriefing som verktøy til å håndtere negativt stress. Mental trener Eva Sørung forteller også om hvilke teknikker hun bruker for å regulere sitt spenningsnivå og forklarer hvorfor stress i noen tilfeller også er positivt.

I denne kursmodulen har du også tilgang til mange øvelser som har til hensikt å roe ned tankeaktiviteten og ditt indre tempo ved hjelp av både videoer og lydfiler.

bottom of page