top of page

Selvevaluering

For å bli god i mental styrketrening, så er det viktig at du stopper opp og evaluerer deg selv. Slik kan du få med deg hva du mestrer bra, og du vil kunne se hvilke ting som du fortsatt har et potensiale på.

 

I kurset forklarer Cecilie om hvorfor selvevaluering er så viktig og deler råd til hva som er viktig å tenke på når du evaluerer deg selv. Du får også mulighet til å måle psykologiske kvaliteter og kartlegge dine mentale ferdigheter.

bottom of page