top of page

Verdier

Verdier sier noe om hva som er viktig for deg og hvorfor.

Vi anbefaler at du starter med å jobbe med dine verdier og din personlige filosofi i kurset.

I kurset har du tilgang til videoer hvor du får et innblikk i hvordan andre har stått overfor verdivalg og verdiprosesser i praksis. Anders Snortheimsmoen forteller om hvordan han har brukt verdier som et lederverktøy i Beredskapstroppen. Cecilie Ystenes Myhre prater også med mental trener Eva Sørung for å høre hvordan hun jobber med verdier, både personlig og profesjonelt.

I kurset kan du også gjøre øvelser som skal hjelpe deg til å bli mer bevisst på dine egne verdier og ditt forhold til dem.

bottom of page